“Αδέρφια-Συνομίληκοι-Φίλοι”

Αδέρφια. Τόσο ίδια μα κι εντελώς διαφορετικά! Μία σχέση ζωής. Αγάπης κι ανταγωνισμού.
Δίνουμε όμως τις ίδιες ευκαιρίες; Ενθαρρύνουμε την αυτονομία και λειτουργούμε ισότιμα απέναντι στα παιδιά μας; Η λειτουργία μια μεγάλης οικογενειακής ομάδας με γνώμονα τη διαφορετικότητα και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.Συνομήλικοι και φίλοι. Οι σχέσεις που εξελίσσονται σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Οι ισχυροί δεσμοί που αναπτύσσει το παιδί μας και ο δικός μας καθοριστικός ρόλος!

Αυτά κι άλλα πολλά συζητήσαμε μαζί με τη συμβουλευτική ψυχολόγο κα Τάνια Μπαγέρη.

 

Μιστράλ 11 & Κρυστάλλη, Νέο Ψυχικό - T 210-67.44.344 - e-mail: info@owly.gr