Απαραίτητα έγγραφα

Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Owly θα χρειαστούν
τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Για τα παιδιά ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
1. Αίτηση του γονέα.
2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
3. Δελτίο Υγείας του παιδιού.
4. Ταυτότητες γονέων.

Για τα παιδιά του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟY:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
4. Αίτηση του γονέα.
5. Δελτίο Υγείας του παιδιού.
6. Ταυτότητες γονέων.

Για την ασφάλεια κάθε παιδιού ο σταθμός δημιουργεί Ατομικό Φάκελο:
Είναι ένα έντυπο που θα συμπληρώνεται από τους γονείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς φοίτησης.
(Είναι αποκλειστικά για χρήση του σταθμού και τηρείται αυστηρά το απόρρητο.
Ο λόγος που ζητείται, αφορά την ασφάλεια του κάθε παιδιού ξεχωριστά σε τυχόν ιδιαιτερότητες,
αλλά και την εξάλειψη νοσημάτων σε μη τήρηση υποχρεωτικού εμβολιασμού).

Για την ασφάλεια του παιδιού σας στην παραλαβή από τον σταθμό ή το σχολικό χρειάζονται:
1. Γραπτή βεβαίωση όπου συμπληρώνονται τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που θα παραλαμβάνουν τους μικρούς μας φίλους.
2. Αντίγραφο ταυτότητας των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

 

Μιστράλ 11 & Κρυστάλλη, Νέο Ψυχικό - T 210-67.44.344 - e-mail: info@owly.gr